Referenser

Här finns lite exempel på bryggor som kustbryggan levererat.

IMG_3744
Träbetongflytbrygga i T-form. Extra bred del ytterst för plats med sittplatser, sol och bad etc. Bryggan är
utrustad med kjol för visuellt intryck (betongflytkroppar döljs), räcke, T-pollare och badstege.

 

DSC_0322_3
Stenkistebrygga ca 10 m, vattendjup ca 3 m.

 

IMG_3544
Stenkistebrygga ca 13 m. Extrautrustad med ett nedsteg för att lättare kunna komma i och ur roddbåtar,
vattenskotrar etc.

 

DSC_0168_4
Stenkistebrygga kombinerat med en extra bred flytbrygga.

 

DSC_3778
Stenkistebrygga med en extra bred del i början mot land för att kunna ha sittgrupp.

DSC_0007_8
Stenkistebrygga från berg med anslutande trappa längs berget. Färdigställd på isen vårvintern.

 

DSC_5573
Flytbrygga med betongflytbrygga ytterst som T med båtbommar.

 

IMG_3527
Badbrygga med rörförankring.

 

stenkista 2
Stenkista med lodrät inklädnad efter kunds önskemål.

 

flytbrygga 1
Träbetongflytbrygga med räcke och träpollare, kjol och badstege samt en fast lite stenkistebrygga längst
in som landfäste och plats för sittgrupp.